ปิด

การใช้งานเว็บไซต์ collections.wu

เว็บไซต์ Collections.wu จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมรูปภาพภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น ภาพทัศนียภาพ สถานที่ต่างๆ การเรียนการสอน เพื่อนำไปใช้ประกอบการจัดทำสื่อ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

การดาวน์โหลดรูปภาพ

ผู้ที่จะดาวน์โหลดรูปภาพขนาดต่างๆ จำเป็นต้องทำการสมัครสมาชิกเท่านั้น เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลสถิติ และป้องกันการนำภาพไปใช้อย่างไม่เหมาะสม

การสมัครสมาชิก

สามารถสมัครสมาชิกได้ทาง URL: https://collections.wu.ac.th/signup

** เนื่องจากเป็นช่วงทดลอง การสมัครสมาชิกมีการจำกัดให้ใช้เฉพาะบุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงกำหนดเฉพาะ @wu.ac.th และ @mail.wu.ac.th เท่านั้น


การเข้าระบบ

สามารถเข้าระบบได้ทาง URL: https://collections.wu.ac.th/login

เมื่อ Login เข้าระบบครั้งแรกจะพบกับหน้า Set up Passkey Login

พาสคีย์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและเร่งกระบวนการเข้าสู่ระบบโดยใช้การรับรองความถูกต้องที่มีอยู่ในอุปกรณ์ของคุณแทนรหัสผ่าน ซึ่งอาจหมายถึงไบโอเมตริกซ์ เช่น Face ID, Touch ID หรือ Windows Hello หากอุปกรณ์ของคุณไม่มีความสามารถเหล่านั้นไม่ต้องกังวลคุณยังสามารถใช้พาสคีย์ได้

เมื่อตรวจสอบสิทธิ์ด้วยพาสคีย์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ออกจากอุปกรณ์ของคุณ แฮกเกอร์ไม่สามารถทําให้พาสคีย์รั่วไหลหรือหลอกให้คุณแชร์ได้

** ขั้นตอนนี้จะตั้งค่า หรือกด Skip ไปก่อนได้

เมื่อเข้าระบบสำเร็จจะมาเจอหน้า Profile ของผู้ใช้งาน ซึ่งในหน้านี้จะรวบรวมประวัติการดาวน์โหลดของเราไว้ รวมถึงรูปภาพที่เราให้ความสนใจก็สามารถเก็บไว้ในรูปแบบของ Lightbox ได้

หลายหมวดหมู่ Blog