ปิด

อาคาร/สถานที่สำคัญ (16)

 auto
 เมนู
ประติมากรรมมโนราห์สีทอง ประติมากรรมมโนราห์สีทอง ซุ้มเฟื่องฟ้ารูปหัวใจ ประติมากรรมตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรือนไม้ประดับ เรือนไม้เมืองหนาวที่ ม.วลัยลักษณ์ ซุ้มเฟื่องฟ้ารูปหัวใจ นักท่องเที่ยวเล่นซัพบอร์ด บริเวณอ่างเก็บน้ำอุทยานพฤกษศาสตร์ ภาพมุมสูง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประติมากรรมมโนราห์สีทอง กิจกรรมเรือถีบ ซุ้มเฟื่องฟ้ารูปหัวใจ ภาพมุมสูงเขาวงกต ภาพมุมสูงป้อมวลัยคม ภาพมุมสูงสวนวลัยลักษณ์ ภาพมุมสูงกลุ่มอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์